A oes gan Costco Gyfyngiad ar Samplau Bwyd Am Ddim?

A oes gan Costco Gyfyngiad ar Samplau Bwyd Am Ddim?
Johnny Stone
Un o’r manteision mwyaf am fod yn aelod o Costco yw eu samplau bwyd am ddim.

Rydych chi’n mynd yno gyda rhestr siopa mewn golwg a bam, i lawr bron pob eil mae person yn dosbarthu samplau bwyd am ddim. Gallai rhywun wirioneddol fwyta cinio yno yn ystod oriau penodol.

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Diwrnod Coffa Gwladgarol Argraffadwy Am Ddim

Ac os ydych chi'n rhywbeth fel fi, byddwch chi'n rhoi cynnig ar rywbeth ac yn penderfynu bod angen i chi gael ail brathiad. dim ond i fod yn siŵr eich bod yn ei hoffi.

Ond rwy'n aml yn teimlo'n euog oherwydd dim ond un sampl am ddim y person ddylai fod, iawn? Wel, yn troi allan, efallai nad yw hynny'n wir.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Llysnafedd Glow-yn-y-Tywyll

Oes gan Costco Gyfyngiad ar Samplau Bwyd Am Ddim?

Yn ôl gweithwyr Costco a nifer o gwsmeriaid, mae samplau Costco yn ddiderfyn ac nid oes cyfyngiad arnynt.

Nawr yn amlwg, dydych chi ddim eisiau mynd i gymryd y samplau i gyd ond os ydych chi am fachu ychydig o bob un, does dim problem cyn belled ag y mae Costco yn mynd.

Pryd mae Amser Sampl Gorau yn Costco?

Yn ôl gweithwyr Costco, y dyddiau gorau yw cael samplau yn Costco yw dydd Sadwrn a dydd Sul, yn benodol rhwng 1 a 2 yn y prynhawn. Dyma'r amser pan fydd ganddyn nhw dunelli o samplau i roi cynnig arnyn nhw.

Os ydych chi am osgoi'r llinellau a'r torfeydd serch hynny, ewch yn y prynhawn ar ddydd Llun neu ddydd Mawrth yn lle hynny.

Felly beth ydych chi'n ei feddwl? Ydych chi'n mwynhau samplau Costco?

Eisiau mwy o Ddarganfyddiadau Costco? Gwirioallan:

    15>Mexican Street Corn yn gwneud yr ochr barbeciw perffaith.
  • Bydd y Plasty Frozen hwn yn diddanu plantos am oriau.
  • Bydd oedolion yn gallu mwynhau Pops Iâ Boozy blasus am y ffordd berffaith i gadw'n oer.
  • Y Mango Moscato hwn yw'r ffordd berffaith i ymlacio ar ôl diwrnod hir.
  • Mae'r Hack Cacen Costco hwn yn athrylith pur ar gyfer unrhyw briodas neu ddathliad.
  • Pasta blodfresych yw'r ffordd berffaith o sleifio i mewn rhai llysiau.Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.