Calendr Argraffadwy i Blant 2023

Calendr Argraffadwy i Blant 2023
Johnny Stone
Heddiw mae gennym galendr ciwt 2023 i blant sydd hefyd yn weithgaredd lliwio! Mae'r calendr argraffadwy hwn i blant yn ffordd hwyliog o gadw'ch plant yn gyffrous am ddyddiadau sydd i ddod wrth eu helpu i aros yn drefnus. Mae'r calendr argraffadwy 2023 hwn yn wych i blant o bob oed p'un a oes angen help arnynt i aros yn drefnus yn yr ysgol neu yn yr ystafell ddosbarth.Mae'r calendr 2023 argraffadwy rhad ac am ddim hwn yn ffordd wych o fod yn drefnus ac yn barod ar gyfer y flwyddyn newydd!

Calendr Argraffadwy 2023

Yn chwilio am galendrau argraffadwy am ddim ar gyfer y flwyddyn newydd? Wel edrychwch dim pellach! Maint papur yw'r calendr hwn a chaiff ei argraffu bob mis ar un dudalen. Mae'n galendr blwyddyn, ond mae hefyd yn dyblu fel taflen lliwio. Lliwiwch yr holl gynlluniau calendr ac yna ysgrifennwch eich holl ddyddiadau pwysig, popeth sydd angen i chi ei gofio ar gyfer eich calendr ysgol, neu hyd yn oed defnyddiwch hwn 2023 fel calendrau gwyliau.

Lawrlwythwch ac argraffwch y calendr argraffadwy hwn i blant am ddim . Mae’n cynnwys 12 tudalen argraffadwy – un ar gyfer pob mis o’r flwyddyn – ac maen nhw i gyd yn ddu a gwyn, fel y gallant ei wneud mor lliwgar ag y dymunant. Roeddem ni newydd feddwl y byddai'n fwy arbennig a hwyl i'ch plentyn fel hyn ( a mwy, bydd yn arbed inc i chi. )

Dau Fersiwn O'r Calendr 2023 Argraffadwy Am Ddim Hwn

Gwnaethom ddau fersiwn o'r Calendr 2023 hwn i blant:

 • Un calendr sy'n cynnwys y dyddiadau pwysicaf yn yr UnitedTaleithiau
 • Fersiwn arall mae ein calendr 2023 yn cynnwys y dyddiadau pwysicaf yn y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon
Calendr am ddim i blant 2022 yn barod i fod printiedig a lliw!

Lawrlwythwch Eich Calendr 2023 Argraffadwy Am Ddim Ffeil PDF yma:

Calendr 2023 Argraffadwy – Unol Daleithiau

Calendr 2023 Argraffadwy – Deyrnas Unedig & Gogledd Iwerddon

Dewiswch yr un sy'n gweithio orau i chi!

Sut i Ddefnyddio'ch Calendr Argraffadwy 2023

Byddech chi'n defnyddio'r calendr hwn fel unrhyw galendr arall. Mae pob tudalen unigol yn fis gwahanol. Felly byddech chi'n gwneud pethau fel ysgrifennu eich eilrifau eich hun am y flwyddyn gyfan neu ar gyfer pob mis o'r flwyddyn.

Gallwch ddefnyddio'r calendr ciwt hwn p'un a ydych mewn ysgol radd, ysgol ganol, neu fel calendrau coleg .

Gallwch ddefnyddio'r calendr misol argraffadwy rhad ac am ddim hwn i gadw i fyny â:

 • Gwyliau Americanaidd
 • Gwyliau Rhyngwladol
 • Misoedd y Flwyddyn
 • Penblwyddi
 • Rhaglen Waith
 • Gweithgareddau Hwyl (Gweithgareddau ar ôl ysgol neu ddod at ein gilydd)
 • Apwyntiadau
 • Cadw i Fyny â Swyddogaethau Ysgol
 • Daliwch ati â Gwaith Cartref

Y calendr 2023 hwn fydd eich hoff galendr oherwydd gallwch ei ddefnyddio'n gyfan gwbl at eich defnydd personol eich hun a'i addurno beth bynnag y dymunwch. Hefyd, bydd y calendrau argraffadwy hyn yn helpu i gadw'ch plant yn drefnus.

Lawrlwythwch ac argraffwchy Calendr 2023 hwn i helpu'ch plentyn i aros yn drefnus!

Cadw Eich Templed Calendr Gwag Mewn Cyflwr Da

Os yn bosibl, rydym yn argymell lamineiddio pob tudalen fel y bydd yn para'n hirach. Fel arall, gallwch chi eu gludo ar ddarn o gardbord hefyd, dim ond aros nes bod y glud yn sychu'n llwyr cyn addurno'r calendr.

Gweld hefyd: Rysáit Cwrw Menyn Harry Potter Hawdd

Calendr Argraffadwy Am Ddim i Blant 2023

Mae'r calendr 2023 argraffadwy rhad ac am ddim hwn felly hawdd i'w gwneud ac nid oes angen llawer o gyflenwadau: rhai creonau, marcwyr, pensiliau lliwio, glitters, a beth bynnag arall sydd gennych gartref i'w addurno.

Gweld hefyd: Casserole Nwdls Cyw Iâr Hawdd gyda Rysáit Cracer Ritz

Gallwch liwio'r mis cyfan, cod lliw ef, neu ei adael yn blaen. Mae cymaint o bethau y gallwch chi eu gwneud gyda'r calendr syml hwn diolch i'r cynllun fesul mis.

Cyflenwadau Lliwio a Argymhellir I Addurno Eich Calendr Argraffadwy 2023

 • Pensiliau Lliw Premier Prismacolor
 • Marcwyr cain
 • Pensiliau gel - pen du i amlinellu'r siapiau ar ôl dileu'r llinellau canllaw
 • Ar gyfer du/gwyn, gall pensil syml weithio gwych

Mwy o hwyl calendr 2023 o Blog Gweithgareddau Plant

 • Adeiladu bob mis o'r flwyddyn gyda'r calendr LEGO hwn
 • Mae gennym ni an-activity-a -calendr dydd i gadw'n brysur yn yr haf
 • Roedd gan y Mayans galendr arbennig roedden nhw'n ei ddefnyddio i ragweld diwedd y byd!
 • Crewch eich calendr sialc DIY eich hun
 • Ni mae gennych hefyd y tudalennau lliwio eraill hyn y gallwch chiedrychwch allan.

Ffyrdd Eraill o Fod yn Drefnus Yn 2023 O Flog Gweithgareddau Plant

Caru ein templed calendr un mis am ddim i ddechrau trefnu ar gyfer 2023? Yna byddwch chi wrth eich bodd â'r syniadau gwych eraill a'r templedi y gellir eu hargraffu i'ch helpu i drefnu'r flwyddyn newydd hon! Mae'r syniadau hyn yn ffordd wych o gychwyn ar y droed dde yn 2023.

 • Mae'r calendr gwaith cartref wythnosol hwn, y gellir ei argraffu, yn dechrau o ddydd Llun ac yn gorffen drwy ddydd Gwener. Perffaith ar gyfer plant!
 • Bydd y rwtîn brethyn ar ôl ysgol hon yn cadw'r plant ar amser!
 • Bydd y 18 peth argraffadwy hyfryd hyn yn eich helpu i drefnu eich bywyd!
 • Edrychwch ar y rhestr wirio hon ar gyfer cluttering i'ch helpu i gael eich cartref wedi'i lanhau a'i drefnu yn 2023.
 • Y flwyddyn newydd hon dylech sefydlu canolfan orchymyn i helpu i gadw popeth i redeg yn esmwyth!

Sut ydych chi'n mynd i ddefnyddio eich calendr argraffadwy ar gyfer 2023? Oes gennych chi nodau a chynlluniau mawr eleni?
Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.