Cardiau Lle Diolchgarwch Argraffadwy ar gyfer Eich Bwrdd Cinio

Cardiau Lle Diolchgarwch Argraffadwy ar gyfer Eich Bwrdd Cinio
Johnny Stone
Heddiw mae gennym y cardiau Diolchgarwch mwyaf ciwt y gellir eu hargraffu y gellir eu defnyddio fel cardiau lle wrth eich bwrdd cinio Diolchgarwch. Gall y cardiau lle Diolchgarwch argraffadwy melys hyn arddangos enw pob aelod o'r teulu ac ychwanegu ychydig o ddiolchgarwch at y dathliad Diolchgarwch.

Cardiau Lle Argraffadwy Diolchgarwch Am Ddim

Mae'r cardiau Diolchgarwch rhad ac am ddim hyn yn cael eu hargraffu cardiau lle wedi'u crefftio'n hyfryd. Mae'r cardiau lle Diolchgarwch argraffadwy hyn yn berffaith yn enwedig os oes gennych chi westeion newydd neu os oes angen eistedd mewn mannau penodol.

Cysylltiedig: Gwiriwch y rhestr enfawr hon o bethau i'w hargraffu ar y funud olaf ar gyfer Diolchgarwch

Mae trefnu'r seddau cinio Diolchgarwch yn sicrhau bod Diolchgarwch heb straen!

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Gwers Argraffadwy Pysgodyn Hawdd i Blant

Lawrlwytho & ; Argraffu Cardiau Lle Diolchgarwch

Gyda'r lawrlwythiad hwn, gallwch argraffu cymaint ag y dymunwch. Mae'r ffeiliau pdf yn cynnwys:

 • 2 Cardiau diolchgar gydag ochr chwith addurniadol sydd â streipiau tenau a thrwchus.
 • 2 Cardiau diolchgar gyda phatrwm paisli ar gefn a gwaelod y cerdyn.
 • 2 Cardiau Diolch gyda dail, conau pinwydd, ac aeron yn y gornel chwith.
<2 Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni cyswllt.

I'r Canlyniadau Gorau: Argraffadwy Diolchgarwch

Tra bydd papur rheolaidd yn gweithio, byddwn yn awgrymu argraffu'r cardiau lle Diolchgarwch hyn ar stoc cardiau. Mae'r stoc cardiau yn llawer mwy cadarn a bydd yn sefyll i fyny yn fwy cadarnyn ddiogel ar ei ben ei hun oherwydd ei fod yn dal y plyg yn well.

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Hamilton Am Ddim Argraffadwy

Lawrlwythwch & Argraffu Cerdyn Lle Diolchgarwch Ffeiliau PDF Yma

Lawrlwythwch ein Cardiau Lle Argraffadwy Diolchgarwch {ar gyfer Mam}

Crëwyd ein printiadau Diolchgarwch gan ein ffrindiau yn PetiteLemon.com. Diolch!

MAS LLEOEDD ARGRAFFU AM DDIM O BLOG GWEITHGAREDDAU PLANT

 • Byddwch wrth eich bodd â'r matiau bwrdd Diolchgarwch argraffadwy hyn y bydd y plant eu heisiau!
 • Edrychwch ar y rhestr fawr hon o syniadau crefft mat bwrdd Diolchgarwch i blant!
 • Mae'r tudalennau lliwio Diolchgarwch hyn yn cynnwys set o fatiau bwrdd Diolchgarwch y gellir eu hargraffu i'w hargraffu ar bapur maint cyfreithlon.
 • Rwyf wrth fy modd â'r matiau bwrdd lliwio hyn ar gyfer Diolchgarwch.
 • Iawn, efallai na fydd y rhain yn argraffadwy, ond maen nhw'n grefft draddodiadol hwyliog a hawdd i blant. Gwnewch matiau bwrdd papur adeiladu wedi'u gwehyddu!
 • Edrychwch ar y matiau bwrdd Diolchgarwch ciwt argraffadwy hyn sy'n cynnwys dail cwympo a Diolchgarwch Hapus.
 • Mae'r templed mat bwrdd argraffadwy dail hydref hwn yn gweithio'n dda iawn gyda phaent dyfrlliw ac yn gwneud llun lliwgar. addurn bwrdd Diolchgarwch hyfryd.
 • Lawrlwytho & argraffu'r matiau bwrdd Nadolig ciwt hyn y gall plant eu lliwio a'u haddurno.
 • Matiau bwrdd dyn eira yw'r matiau bwrdd hyn y gellir eu hargraffu, a byddant yn dod â gweithgaredd hyfryd i unrhyw bryd gaeafol. .
 • Gall y matiau bwrdd argraffadwy hyncael ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn a chynnwys glôb a'r neges i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Sawl cerdyn lle Diolchgarwch argraffadwy sydd ei angen arnoch ar gyfer eich bwrdd gwyliau eleni?

<1 >Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.