Crefft Hosan Gwynt Papur Gwladgarol Hawdd i Blant

Crefft Hosan Gwynt Papur Gwladgarol Hawdd i Blant
Johnny Stone

Mae'r Han Chwyth Papur Gwladgarol hon yn berffaith ar gyfer yr haf! Gall plant o bob oed eu gwneud i addurno porth, patio, neu hyd yn oed ystafell y tu mewn i'w cartref ar gyfer y 4ydd o Orffennaf. Mae'r grefft hosan wynt hawdd hon ar gyfer plant cyn oed ysgol yn gweithio'n wych i blant iau gartref neu yn yr ystafell ddosbarth.

Dewch i ni wneud hosan wynt gwladgarol allan o bapur!

Crefft Hosan Wynt Papur Gwladgarol

Pan nad yw'r hosanau gwynt yn addurn tymhorol, maen nhw'n hwyl i blant eu dal wrth redeg trwy'r iard. Mae’n hwyl gweld y ffrydwyr yn marchogaeth y gwynt!

Gweld hefyd: 10 Gweithgareddau Diolchgarwch i Blant

Cysylltiedig: Blodau Leinin Cupcake Gwladgarol

Gweld hefyd: 37 o Grefftau Star Wars Gorau & Gweithgareddau yn y Galaxy

Ni allai'r grefft hon fod yn symlach! Gan fod angen cyflenwadau crefft a thâp sylfaenol yn unig arnynt, gall plant wneud llawer mewn unrhyw liw y dymunant.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni cyswllt.

Dyma fydd angen i chi ei wneud crefft hosan wynt!

Deunyddiau sydd eu Hangen

  • 12 papur adeiladu 18 modfedd, gwyn.
  • Sticeri seren coch, gwyn a glas.
  • Papur crêp coch, gwyn a glas (wedi'i dorri'n stribedi 12 modfedd).
  • Rhuban gwyn
  • >Tâp

Cyfarwyddiadau i Wneud Hosan Wynt Allan o Bapur

Cam 1

Ar ôl casglu'r cyflenwadau, gwahoddwch eich plentyn i addurno ei bapur gyda sticeri seren.

Amrywiad: Gwahoddwch eich plentyn i liwio sêr a streipiau gyda marcwyr yn hytrach na defnyddio sticeri.

Cam 2

Flip the papur drosodd, yna tâp coch, gwyn,a ffrydiau glas i'r cefn.

Cam 3

Tynnwch y papur at ei gilydd i siâp silindr gyda'r sêr yn wynebu'r tu allan.

Tapiwch “sêm” yr hosan wynt i lawr, gan atgyfnerthu'r ymylon gyda thâp ychwanegol.

Cam 4

Yn olaf, tapiwch rhuban i'r tu mewn i'r hosan wynt bapur fel bod eich plentyn yn gallu ei ddal.

Fe wnaethon ni hongian ein hosan gwynt papur gwladgarol ar y pergola a'r patio.

Roedden nhw'n edrych yn berffaith ar gyfer ein dathliad a chafodd y plant hwyl gyda nhw!

Mwy o Grefftau a Ryseitiau Gwladgarol

  • Cwcis Oreo gwladgarol
  • Gwnewch Lantern Gwladgarol
  • Marshmallows gwladgarol ar gyfer 4ydd o Orffennaf
  • 100+ Crefftau a Gweithgareddau Gwladgarol

Wnaeth y plant fwynhau gwneud y grefft wladgarol hwyliog hon? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod, byddem wrth ein bodd yn clywed!
Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.