Ein Hoff Stori Deganau Gwisgoedd Calan Gaeaf & Ble i ddod o hyd iddyn nhw!

Ein Hoff Stori Deganau Gwisgoedd Calan Gaeaf & Ble i ddod o hyd iddyn nhw!
Johnny Stone

Gadewch i ni wisgo i fyny eleni fel ein hoff gymeriadau Toy Story eleni ar gyfer Calan Gaeaf. Mae gwisgoedd Toy Story mor hwyl ac yn llawn personoliaeth ac yn berffaith i'r teulu cyfan – yn blant ac oedolion.

Gweld hefyd: 112 Anrhegion DIY i Blant (Syniadau Anrheg Nadolig)

A oes unrhyw beth gwell na'r ffilmiau Toy Story am hwyl i'r teulu? Dyma pam mae gwisgoedd Toy Story yn wych i'r teulu cyfan.

Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4, mae'n debygol y byddwch chi neu'ch plant eisiau dod yn un o'r rhain. Teganau Andy ac os yw hynny'n wir, mae angen i chi weld y rhain Hoff Toy Story Gwisgoedd Calan Gaeaf Sydd Wedi'u Rhyddhau !

Cysylltiedig: Am fwy o hwyl yn ymwneud â Toy Story? Edrychwch ar Toy Story 4 Esgidiau Adidas a Reebok Toy Story 4 Esgidiau i blant!

Gwisgoedd Calan Gaeaf Gorau Toy Story

Eleni rydych chi'n gallu i ddod o hyd i'r gwisgoedd Toy Story Calan Gaeaf gorau ar hyd a lled. Maen nhw yn eich Ysbryd Calan Gaeaf lleol sydd â chasgliad o Wisgoedd Calan Gaeaf Toy Story ac maen nhw'n annwyl ac yn berffaith i'r teulu cyfan. Oes, mae ganddyn nhw Wisgoedd Toy Story maint oedolyn hefyd!

Rwy'n gyffrous eu bod nhw hefyd ar gael ar Amazon eleni sy'n ei gwneud hi'n llawer haws siopa.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys Affiliate dolenni.

Gwisg Blwyddyn Ysgafn Buzz

Mae Buzz Lightyear ar gyfer plant ac oedolion:

 • Gafael yn y kids Buzz Gwisg goleu blwyddyn yma
 • A'r Cyffro OedolionGwisgoedd blwyddyn ysgafn hefyd!

Gwisg Pren

Mae pawb eisiau bod yn Brennaidd! Mae ganddyn nhw hefyd wisgoedd prennaidd sydd ar gael mewn meintiau Dynion, Merched, Plant a Phlant Bach:

 • Disney Toy Story Gwisg bren gan gynnwys meintiau plant bach
 • Gwisg Oedolion Woody from Toy Story

13>Jessie Gwisgoedd

Jessie yw fy ffefryn absoliwt! A gallwch chi gael gwisg Jessie babi, gwisgoedd Jessie plant:

 • Baby Jessie gwisg onsie o Toy Story
 • Disney Toy Story Gwisgoedd Plant Bach a Phlant
 • Jessie o Gwisg oedolion Toy Story

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Coeden Hawdd - Camau Syml y Gall Plant Argraffu

Gwisg Bo Peep Toy Story

Ac wrth gwrs, mae ganddyn nhw wisgoedd Bo Peep i blant ac oedolion oherwydd duh, maen nhw rhaid!

 • Gwisgoedd Plant Bo Peep o Toy Story
 • Oedolyn Toy Story Bo Peep Gwisgoedd

Ar wahân i'r llinell newydd o wisgoedd, mae Spirit wedi pob math o addurniadau ac ategolion Toy Story annwyl. Gallwch chi ddod o hyd i bethau hwyliog fel tric Toy Story neu fagiau trît o Amazon hefyd.

Mwy o Hwyl Toy Story Blog Gweithgareddau Hwyl gan Blant

 • Gwneud Toy Story Llysnafedd estron gyda'r ffilm Toy Story hwyliog hon a ysbrydolodd weithgaredd plant.
 • Gwnewch eich gêm crafanc Toy Story eich hun!
 • Dyma un o fy hoff grefftau i blant neu drwy'r amser…gwnewch y Toy Stori crefft cwn slinky!

Mwy o Wisgoedd gan Blant Blog Gweithgareddau

 • Angen gwisgoedd Calan Gaeaf merched neu fechgyn? Cawsom ni!
 • AngenGwisgoedd Calan Gaeaf i ferched neu fechgyn? Gawson ni!
 • Rwyf wrth fy modd â'r wisg Pokemon hon i blant neu oedolion!
 • Doedd gwisgoedd DIY Calan Gaeaf byth yn haws nac yn fwy o hwyl.
 • Gwisgoedd Calan Gaeaf cartref y gallwch chi mewn gwirionedd gwneud!
 • Peidiwch ag anghofio'r wisg babi DIY!
 • Rydym wrth ein bodd â'r syniadau gwisgoedd arwyr hyn ar gyfer plant.
 • Gwisgoedd tywysoges nad ydych am eu colli.
 • Gwnewch eich gwisg sgerbwd DIY eich hun!

Pa wisg Toy Story ydych chi'n ei gwisgo yn ystod y Calan Gaeaf hwn?

0>Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.