Gaeaf Dot i Dot

Gaeaf Dot i Dot
Johnny Stone
Wythnos hon, mae'r cyfan yn ymwneud â chysylltu'r dotiau â hwyl ddifrifol gyda'r argraffiadau gaeaf dot i ddothyn. Maen nhw'n ffordd wych o adeiladu'r sgiliau cyn-ysgol hynny tra'n gadael i blant fynegi eu creadigrwydd!

Argraffadwy Gaeaf Dot to Dot i Blant

Rydyn ni wrth ein bodd yn dysgu pethau i'w hargraffu sy'n cael eu cuddio fel gweithgareddau hwyliog i blant yn unig! Mae'r pecyn dot-i-dot gaeaf hwn yn bendant yn perthyn i'r categori hwnnw.

Gweld hefyd: Mae Costco Yn Gwerthu Blwch Parti Hufen Iâ Gyda Popeth sydd ei Angen arnoch i Gynnal Parti Hufen Iâ

Mae gan y pecyn hwn o daflenni gwaith dot i ddot hawdd i'w argraffu dair tudalen o weithgareddau hwyliog.

Mae dwy o'r tair tudalen yn wych ar gyfer plant iau gan mai dim ond rhifau hyd at 29 sydd ganddyn nhw. Mae'n weithgaredd gwych i gyflwyno rhifau newydd a helpu plant i adeiladu eu sgiliau dilyniannu rhifau!

Bydd plant yn gallu cysylltu'r dotiau a darganfod delwedd o ddyn eira a pengwin. Mae'r ddau yn berffaith ar gyfer astudiaeth uned ar y gaeaf neu wrth ddysgu am eira, pengwiniaid, neu anifeiliaid!

Mae yna hefyd dot i dot anoddach y gellir ei argraffu ar gyfer brodyr a chwiorydd hŷn. Mae'r un hwnnw'n dadorchuddio pluen eira pan fydd plant yn cysylltu'r dotiau o un i 77! Dyna lawer o rifau! Meddyliwch am gyfuno'r gweithgaredd dot i ddot ag arbrawf gwyddonol am eira!

Unwaith y bydd plant yn cysylltu'r holl ddotiau ar eu taflenni gwaith dot i ddot, gallant liwio eu lluniau hardd!

Gweld hefyd: 15 Llythyr Hyfryd L Crefftau & Gweithgareddau

Lawrlwythwch a Argraffwch Daflenni Gwaith Dot i Dot y Gaeaf YMA!

Ddim yn siŵr sut i ddefnyddio'r dot i ddot argraffadwy hyntudalennau? Dyma rai o'r gweithgareddau rydyn ni wedi'u gwneud gyda nhw y mae ein plant wedi bod wrth eu bodd!

  • Gwnewch ychydig o lysnafedd eira
  • Adeiladu plu eira ffon grefft hardd
  • Cwblhewch ar ôl chwarae tu allan yn yr eira!
  • Edrychwch ar y daflen waith hawdd hon y gellir ei hargraffu dot i ddot!

Waeth sut rydych chi'n defnyddio'r gweithgareddau dot i ddot gaeaf hyn, maen nhw'n siŵr o wneud hynny. byddwch yn weithgaredd sgiliau echddygol manwl gwych i'ch plentyn cyn oed ysgol! Maen nhw hefyd yn siŵr o fod yn tunnell o hwyl!

>Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.