Geiriau sy’n dechrau gyda llythyren X

Geiriau sy’n dechrau gyda llythyren X
Johnny Stone

Dewch i ni gael ychydig o hwyl heddiw gydag X gair! Mae geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren X yn ardderchog. Mae gennym restr o eiriau llythrennau X, anifeiliaid sy'n dechrau gyda X, tudalennau lliwio X, lleoedd sy'n dechrau gyda'r llythyren X a'r llythyren X bwydydd. Mae'r geiriau X hyn i blant yn berffaith i'w defnyddio gartref neu yn yr ystafell ddosbarth fel rhan o ddysgu'r wyddor.

Beth yw'r geiriau sy'n dechrau gydag X? Pysgod Pelydr-X!

X Words For Kids

Os ydych chi'n chwilio am eiriau sy'n dechrau gydag X ar gyfer Kindergarten neu Preschool, rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Ni fu gweithgareddau Llythyr y Dydd a chynlluniau gwers llythrennau'r wyddor erioed yn haws nac yn fwy o hwyl.

Cysylltiedig: Crefftau Llythyren X

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni cyswllt.

X IS FOR…

 • X ar gyfer Xi , sef 14eg llythyren yr wyddor Roeg.
 • Mae X ar gyfer XO, mae x yn gusanau tra mae o yn gofleidio.
 • Mae X ar gyfer Seiloffon, sef offeryn cerdd.

Mae yna ffyrdd diderfyn i danio mwy o syniadau am gyfleoedd addysgol ar gyfer y llythyren X. Os ydych yn chwilio am eiriau gwerth sy'n dechrau gyda X, edrychwch ar y rhestr hon o Personal DevelopmentFit.

Cysylltiedig: Taflenni Gwaith Llythyren X<8

Mae Xenops yn dechrau gyda llythyren x. Trwy garedigrwydd Activewild.com

Anifeiliaid sy'n dechrau gyda'r llythyren X:

Mae cymaint o anifeiliaid sy'n dechrau gyda'r llythyren X. Pan edrychwch ar anifeiliaid sy'n dechrau gyda'r llythyren X, fe welwchanifeiliaid anhygoel sy'n dechrau gyda sain X! Rwy'n meddwl y byddwch yn cytuno pan fyddwch yn darllen y ffeithiau hwyliog sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid y llythyren X.

1. Mae X ar gyfer XENOPS

Adar bach brown a lliw haul gyda marciau oren, lliw haul a gwyn. Mae biliau gwastad hir gyda chynghorion wedi'u troi i fyny yn edrych fel eu bod wyneb i waered! Mae i'w ganfod mewn coedwigoedd glaw yn y De & Canolbarth America, yn ogystal ag ym Mecsico. Mae eu diet yn cynnwys pryfed y maent yn dod o hyd iddynt ar risgl, bonion sy'n pydru a brigau noeth. Mae parau yn byw mewn nythod maen nhw'n eu gwneud mewn tyllau coed sy'n pydru i fagu eu cywion gyda'i gilydd.

Gallwch ddarllen mwy am X anifail, Xenops ar Active Wild

2. Mae X ar gyfer XERUS

Mae'r gwiwerod yn byw mewn coetiroedd agored, glaswelltiroedd, neu wlad greigiog. Maent yn ddyddol a daearol, yn byw mewn tyllau. Eu diet yw gwreiddiau, hadau, ffrwythau, codennau, grawn, pryfed, fertebratau bach ac wyau adar. Maen nhw'n byw mewn cytrefi tebyg i gŵn paith Gogledd America, ac mae ganddyn nhw ymddygiad tebyg.

Gallwch chi ddarllen mwy am X anifail, Xerus ar Ffeithiau Anifeiliaid A-Z

3. Mae X ar gyfer X-ray TETRA

Nodwedd fwyaf nodedig y X-Ray Tetra yw'r haenen dryloyw o groen sy'n gorchuddio ei gorff bach, gan wneud asgwrn cefn y pysgodyn i'w weld yn glir. Credir bod tryloywder eu croen yn fath o amddiffyniad gan fod ysglyfaethwyr yn ei chael hi'n llawer anoddach eu gweld ymhlith llystyfiant trwchus a dŵr symudliw. Maen nhw'n anhygoel o heddychlonac maent yn aml yn oddefgar o'r rhywogaethau eraill y maent yn rhannu eu cynefinoedd â nhw. Mae hyn yn eu gwneud yn ychwanegiad gwych at lawer o acwariwm dŵr croyw! Mae tetra pelydr-X yn hela mwydod, pryfed a chramenogion bach sy'n byw yn agos at wely'r afon yn bennaf. Y bygythiad mwyaf i'r X-Ray Tetra yw llygredd dŵr.

Gallwch ddarllen mwy am anifail X, Pelydr-X ar One Kind Planet

Edrychwch ar y taflenni lliwio anhygoel hyn ar gyfer pob anifail sydd yn dechrau gyda'r llythyren X!

 • Xenops
 • Xerus
 • Pelydr-X Tetra

Cysylltiedig: Lliwio Llythyren X Tudalen

Gweld hefyd: Rysáit Taco Sy'n Gyfeillgar i Blant Gwych

Cysylltiedig: Llythyr X Taflen Waith Lliwio yn ôl Llythyren

Pa leoedd allwn ni ymweld â nhw sy'n dechrau gydag X?

Lleoedd sy'n dechrau gyda'r llythyren X:

Nesaf, yn ein geiriau ni sy'n dechrau gyda'r Llythyren X, rydyn ni'n dod i wybod am rai lleoedd prydferth.

Hyd yn oed yn y geiriau chwedlonol a ffantasi , mae'n anodd dod o hyd i lawer o enghreifftiau. Un sy'n dod i'r meddwl yw gwlad Xadia o'r Netflix Original, The Dragon Prince. Os nad ydych wedi ei weld eto, rwy'n argymell yn fawr rhoi saethiad iddo! Gallwch hyd yn oed wylio Netflix gyda'ch ffrindiau yn rhithwir, nawr!

Wrth ystyried dysgu'r llythyren X, cofiais fy mod yn arfer gweld y llythyren X i nodi cyrchfan, ar fapiau trysor!

Mae gennym ni Gêm Mapiau Helfa Drysor hwyliog iawn y gallech chi roi cynnig arni! Amnewidiwch y marcwyr a grybwyllir yn y Sut-I gyda'r llythyren X!

Gallwch hyd yn oed wneud hyn yn fwyhwyl trwy ymarfer adnabod llythrennau gyda'ch plentyn. Dyma sut y byddwn yn ei wneud:

 1. Marcio lleoliadau lluosog ar eich map gyda llythrennau gwahanol.
 2. Cuddio eitemau ym mhob un o leoliadau'r llythrennau.
 3. Gofyn eich plentyn i ddod â'r eitem sydd wedi'i chuddio wrth lythyren benodol atoch.

Rhy hawdd! Mae hyn yn eu helpu i ddysgu sgiliau gydol oes llythrennedd gweledol a deall mapiau.

Gwn, nid dyma’r rhestr yr ydych wedi bod yn disgwyl yn eiddgar amdani. Rwy'n gobeithio y bydd eich meddwl yn llawn dop o ffyrdd o ddysgu'r llythyren X, beth bynnag!

Bwyd sy'n dechrau gyda'r llythyren X:

Yn debyg iawn i weddill hyn, dod o hyd i fwyd sy'n dechrau gyda doedd y llythyren X ddim yn orchest fach.

Xylitol, Xantham Gum … ddim yn union y math o beth y byddwn i am ei drafod fel arfer o unrhyw fath.

Yn lle hynny, hoffwn ystyried ac yn agored i drafodaeth:

Beth yw'r X Factor yn eich coginio?

Mae X Factor yn unrhyw beth nodedig, arbennig neu annisgwyl!

Mae fy ffrind gorau yn tueddu i ychwanegu ychydig o halen ychwanegol at bwdinau melys (fel y Cwcis Mini Chocolate Chip Cookies hyn). Byddai fy mam yn taflu oregano i mewn bron unrhyw beth. Pan dwi'n coginio, dwi'n hoffi ychwanegu ychydig o sbeis at bopeth (ar ôl i mi dynnu bwyd fy mhlant allan o'r pot, wrth gwrs!).

Gall eich X Factor fod yn unrhyw beth o gwbl!

Gweld hefyd: 25 Gweithgareddau Diolchgarwch Hyfryd i Blant

Pan fyddwch chi'n coginio, mae bob amser yn syniad hwyliog edrych ar ryseitiau lluosog ar gyfer yr un peth a dewis pa raiun sy'n swnio orau, i mi!

Nid oes llawer iawn o fwydydd sy'n dechrau gyda'r llythyren X – neu eiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren X, yn gyffredinol. Eto i gyd, rwy’n siŵr y gallwch chi ddod o hyd i hwyl ddiderfyn wrth i chi a’ch plentyn ddysgu’r wyddor, gyda phob llythyren.

Mwy o eiriau sy’n dechrau gyda llythrennau

 • Geiriau sy’n dechrau gyda'r llythyren A
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren B
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren C
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren D
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren E
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren F
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren G
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren H
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren I
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren J
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren K
 • Geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren L
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren M
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren N
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren O
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren P
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren Q
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren R
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren S
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren T
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren U
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren V
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren W
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren y llythyren X
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyren Y
 • Geiriau sy’n dechrau gyda’r llythyrenZ

Mwy o Geiriau Llythyren X ac Adnoddau Ar Gyfer Dysgu’r Wyddor

 • Mwy o Syniadau Dysgu Llythyren X
 • Mae gan gemau ABC lwyth o syniadau dysgu’r wyddor chwareus
 • Gadewch i ni ddarllen o'r rhestr llyfrau llythrennau X
 • Dysgu sut i wneud llythyren swigen X
 • Ymarfer olrhain gyda'r daflen waith cyn-ysgol a Kindergarten llythyr X hon
 • Hawdd crefft llythyren X i blant

Allwch chi feddwl am ragor o enghreifftiau ar gyfer geiriau sy'n dechrau gyda'r llythyren X? Rhannwch rai o'ch ffefrynnau isod!
Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.