Gweithgareddau Dirgel i Blant

Gweithgareddau Dirgel i Blant
Johnny Stone

Tabl cynnwys

Plant Edrychwch am weithgareddau hwyliog? Hoffi gweithgareddau ditectif a chodau cyfrinachol? Heddiw mae gennym ni 12 gweithgaredd dirgel i blant sy'n gymaint o hwyl! Daliwch ati i ddarllen am syniadau gwych ar gyfer eich ditectifs bach. Mae gennym ni gymaint o weithgareddau dirgelwch hwyliog i chi!

Gemau Dirgel Hwyl i'r Teulu Cyfan

Mae plant wrth eu bodd yn datrys dirgelwch da! Boed yn lyfrau dirgelwch, straeon dirgelwch, gemau chwarae ditectif, neu ystafelloedd dianc, maen nhw i gyd yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau rhesymu a datrys problemau diddwythol, yn ogystal â sgiliau cydweithredu a chyfathrebu.

Dyna pam rydyn ni heddiw yn meddu ar y syniadau gweithgaredd dirgel hyn sy'n berffaith ar gyfer plant o bob oed, o blant ifanc i fyfyrwyr ysgol ganol; byddwch wrth eich bodd pa mor hwyl a hawdd i'w sefydlu. Maen nhw'n berffaith ar gyfer diwrnod glawog neu gynlluniau gwersi uned ddirgel yn yr ysgol.

Felly, os ydych chi'n barod i chwarae rhai gemau ditectif hwyliog a datrys negeseuon cyfrinachol, parhewch i ddarllen!

Mae hwn yn gweithgaredd hawdd iawn!

1. Dysgu Cynnar: Blwch Dirgel

Gwnewch flwch dirgel i helpu'ch plentyn i ganolbwyntio ar ei synnwyr o gyffwrdd a dysgu am y byd o'u cwmpas. Rhowch eitem ddirgel mewn unrhyw fath o flwch a gwahoddwch eich plentyn i ddyfalu beth mae'r gwrthrych yn ei ddefnyddio dim ond ei ddwylo. Mae’n gêm berffaith ar gyfer parti pen-blwydd neu weithgaredd dosbarth llawn hwyl!

Cynnwch ddarn o bapur a beiro inc anweledig!

2. Ryseitiau Inc Anweledig ar gyferdirgelwch ysgrifennu dirgel. Ar gyfer y gweithgaredd gwych hwn, bydd angen dirgelion clasurol, llyfr nodiadau a beiros arnoch chi. Dyna fe'n llythrennol! O Sut Mae Stuff yn Gweithio. Mae plant yn caru posau!

7. Riddle Einstein: Gweithgaredd Rhesymeg Arddull Ditectif

Mae pos Einstein yn weithgaredd ditectif heriol lle mae'n rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio rhesymeg i ddatrys cenedligrwydd, anifail anwes, diod, lliw, a hobi pob perchennog tŷ. Mae'n un o'r posau rhesymeg gorau i blant ac oedolion fel ei gilydd. Mynnwch yr argraffadwy a gweld pwy all ei ddatrys yn gyntaf! O Bawb ESL.

Pos i'r teulu cyfan!

8. Cliwiau Ditectif: Datrys y Dirgelwch yn y Daflen Waith Pos

Mae'r gweithgaredd cliwiau ditectif hwn yn cymryd ychydig o baratoi ymlaen llaw i'w wneud yn llwyddiant, ond unwaith y bydd yn barod, bydd myfyrwyr yn cael cymaint o hwyl yn datrys cyfres o gliwiau. O Bawb ESL.

Dyma gêm hwyliog i’r dosbarth!

9. Beth sydd yn y Bocs? Gêm Dyfalu Taflen Waith Rhad ac Am Ddim

Mae'r gêm hon mor syml ond hefyd yn gymaint o hwyl: dewch â blwch i'r dosbarth gyda gwrthrych dirgel ynddo. Ni all myfyrwyr ofyn cwestiynau ie neu na hyd nes iddynt ddarganfod beth sydd y tu mewn. Mae'r myfyriwr sy'n gallu darganfod beth yw'r gwrthrych yn ennill gwobr! O Bawb ESL.

Ydych chi'n gwybod yr atebion i'r cwis hwn?

10. Cwis Tirnodau Enwog: Henebion o Gwmpas y Byd

Rydym wrth ein bodd â gweithgareddau lle gall plant gael hwyl a dysgu ar yr un pryd! Ar ôl y gweithgaredd hwn, allwch chi adnabodyr heneb a'r amlinelliad o'r wlad? O Bawb ESL.

Mae'r gêm hon yn addas ar gyfer plant bach hefyd.

11. Sylwch ar y Gwahaniaethau yn y Golygfeydd

Gêm mor syml ond difyr! Mae dau lun yn edrych yn union yr un fath, ond nid ydyn nhw. Allwch chi weld y gwahaniaethau? O Bawb ESL.

Dod o hyd i'r tramgwyddwr go iawn gyda gwyddoniaeth olion bysedd!

12. Ditectif Gwyddoniaeth: Olion Bysedd

Defnyddiwch bensil a thâp clir i wneud olion bysedd! Mae hwn yn weithgaredd ditectif gwyddoniaeth mor hwyliog oherwydd bod yr olion bysedd yn dod allan mor glir a manwl. Gan Frugal Fun 4 Boys.

Gweld hefyd: Prawf Troelli Wy i ddarganfod a yw wy yn amrwd neu wedi'i ferwi

Eisiau mwy o weithgareddau i'r teulu cyfan? Mae gennym ni nhw!

  • Dyma lawer o grefftau teulu llawn hwyl a gweithgareddau y gallwch chi eu gwneud yn ystod unrhyw dymor o’r flwyddyn.
  • Mae ein gweithgareddau haf i blant yn dda ffordd o ddiddanu'r plantos am oriau.
  • Chwaraewch bingo car yn ystod y daith ffordd nesaf gyda'r teulu cyfan.
  • Mae gennym ni'r syniadau gorau ar gyfer parti pen-blwydd Avengers y bydd plant yn eu caru.

Wnaethoch chi fwynhau’r gweithgareddau dirgel hyn i blant?

Gweld hefyd: 17 Matiau Bwrdd Diolchgarwch Crefftau y Gall Plant eu GwneudJohnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.