Mae Costco Yn Gwerthu Cwcis & Pops Cacen Hufen Sydd Hyd yn oed yn Rhatach Na Starbucks

Mae Costco Yn Gwerthu Cwcis & Pops Cacen Hufen Sydd Hyd yn oed yn Rhatach Na Starbucks
Johnny Stone
Symud dros Starbucks, daeth Costco i chwarae yn yr ardal pop cacennau.

Os ydych chi eisiau cacen Starbucks pops, rydych chi'n gwybod y gall y danteithion bach hynny fod yn eithaf drud os ydych chi'n eu prynu'n rheolaidd.

Wel, efallai fy mod wedi dod o hyd i ateb i chi…

Mae Costco yn gwerthu cwcis & ; pops cacennau hufen sydd hyd yn oed yn rhatach na Starbucks (ac sydd yr un mor dda).

Gweld hefyd: Mae Pobl yn Dweud Mae Cyw Iâr Rotisserie Costco yn Blasu Fel Sebon

Ar hyn o bryd mae gan Costco 8 pecyn o Gwcis & Pops Cacen Hufen ac mae croeso i chi rannu'r wybodaeth hon.

Gweld hefyd: Llyfr Lliwio Nadolig Rhad ac Am Ddim: ‘Twas the Night Before Christmas

Mae gan bob pecyn 8 pop cacen wedi'u lapio'n unigol y tu mewn a bydd ond yn costio $8.99 i chi sy'n gwneud pob pop cacen yn $1.12!!

I gymharu, mae pops cacen Starbucks yn rhedeg $2.95 – $3.25 yr un yn dibynnu ar y blas/dyluniad.

Dydw i ddim yn gwybod amdanoch chi, ond rydw i'n stocio lan!!<3

Eisiau mwy o Ddarganfyddiadau Costco? Edrychwch ar:

  • Mexican Street Corn yn gwneud yr ochr barbeciw perffaith.
  • Bydd y Plasty Frozen hwn yn diddanu plantos am oriau.
  • Bydd oedolion yn gallu mwynhau Iâ Boozy blasus Pops am y ffordd berffaith i gadw'n oer.
  • Mae'r Mango Moscato hwn yn ffordd berffaith i ymlacio ar ôl diwrnod hir.
  • Mae'r Hack Cacen Costco hwn yn athrylith pur ar gyfer unrhyw briodas neu ddathliad.<14
  • Pasta blodfresych yw'r ffordd berffaith o sleifio i mewn rhai llysiau.
  • Caru cwcis Costco? Yna mynnwch rai o'r cwcis a theisennau hyn heb eu coginio gan Costco!Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.