Mae Costco yn Gwerthu'r Swing Patio Ultimate I'r Lolfa Trwy'r Haf

Mae Costco yn Gwerthu'r Swing Patio Ultimate I'r Lolfa Trwy'r Haf
Johnny Stone

Gan fod y tywydd yn llawer brafiach, fe dreulion ni’r penwythnos yn gweithio tu allan ar ein iard. Ar ôl tocio coed a chlirio peth o'r brwsh gaeaf a glaswellt, rydym yn bendant yn barod ar gyfer tymor patio.

Gweld hefyd: 17 Nadolig Nadoligaidd Brecwast Syniadau i Ddechrau Nadolig Llawen

Yn fwy na dim, rydw i wedi bod eisiau siglen ar y patio neu'r porth. Efallai mai’r Siglen Patio Gwehyddu hon gan Costco yw’r union beth sydd gennym mewn golwg ar gyfer dyddiau’r gwanwyn a’r haf.

Gweld hefyd: Gweithgareddau Celf Dr Seuss Ar gyfer Plant Cyn-ysgolDrwy garedigrwydd Costco

Gallaf ei ddarlunio nawr – yn eistedd allan yn y boreau gyda chwpan o goffi, gwylio'r ci yn rhedeg o gwmpas yr iard. Yna gyda'r nos, troi ar y pwll tân ac ymlacio wrth i'r haul fachlud. Yn y bôn, gallwn fyw ein bywydau gorau allan ar ein patio.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan Costco Sisters (@costcoisters)

Mae swing Patio Gwehyddu Springdale o Costco yn cynnwys pob- Wicker Resin tywydd ar gyfer y sedd, ffrâm alwminiwm a dur i'w chadw'n sefyll ar ei phen ei hun (a symudol), a chanopi addasadwy a dwy glustog addurniadol wedi'u gwneud o ffabrig Sunbrella i gadw'r deunydd rhag pylu. Yn ôl Costco.com, mae'r ewyn sy'n sychu'n gyflym yn caniatáu draenio dŵr ac yn atal llwydni hefyd.

Edrychwch ar y post hwn ar Instagram

Post a rennir gan COSTCO DELS (@costcodeals)

Gallaf deimlo'r haul ar fy wyneb, yn mwynhau llyfr da a phaned o de rhewllyd, wrth eistedd ar swing porch. Ac ar ôl blwyddyn fel rydyn ni i gyd wedi'i chael, dwi'n meddwl bod gofod patio gwell yn hanfodol.wedi.

Trwy garedigrwydd Costco

Mae Patio Gwehyddu Springdale ar gael yn y siop yn siopau Costco am ddim ond $549.99. Mae opsiynau ar-lein yn bodoli, ond disgwyliwch dâl ychwanegol. Mae'n llawer mwy o hwyl rhoi cynnig arno yn y siop cyn i chi brynu.

Eisiau mwy o Ddarganfyddiadau Costco anhygoel? Edrychwch ar:

  • Mexican Street Corn yn gwneud yr ochr barbeciw perffaith.
  • Bydd y Plasty Rhewedig hwn yn diddanu plantos am oriau.
  • Bydd oedolion yn gallu mwynhau Iâ Boozy blasus Pops am y ffordd berffaith i gadw'n oer.
  • Mae'r Mango Moscato hwn yn ffordd berffaith i ymlacio ar ôl diwrnod hir.
  • Mae'r Hack Cacen Costco hwn yn athrylith pur ar gyfer unrhyw briodas neu ddathliad.<10
  • Pasta blodfresych yw'r ffordd berffaith o sleifio i mewn rhai llysiau.Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.