Mae pobl yn dweud bod pwmpenni Reese yn well na chwpanau menyn cnau daear Reese

Mae pobl yn dweud bod pwmpenni Reese yn well na chwpanau menyn cnau daear Reese
Johnny Stone
Dyw hi ddim yn syndod efallai mai dim ond hoff ddanteithion Calan Gaeaf yw Reese ond nawr Mae Pobl yn Dweud Mae Pwmpenni Reese yn Well Na Chwpanau Menyn Cnau Reeseac mae'n rhaid i mi gytuno!

Os nad ydych erioed wedi rhoi'r syniad hwn ar brawf, rwyf am i chi fynd allan i brynu Cwpanau Menyn Cnau daear Reese a'r Pwmpenni Reese, bwyta'r ddau na phenderfynu drosoch eich hun.

Rwy'n hyderus y byddwch yn mwynhau blas a chysondeb y Pwmpenni yn well. Ac os na wnewch chi, allwn ni ddim bod yn ffrindiau (kiding).

Gweld hefyd: Cyflym & Rysáit Cyw Iâr Hufen Araf Hawdd

Ond o ddifrif, ers tro bellach mae pobl wedi bod yn dweud blas Siâp Reese yn well. Tra bod y siapiau Calan Gaeaf eraill fel yr ystlumod a'r ysbrydion yn blasu'n dda, nid ydynt cystal â'r pwmpenni. Pam? Oherwydd y siâp.

Mae pobl wedi bod yn tynnu sylw at y ffaith fod y siâp hirgrwn i’r Reese’s Pumpkins (yn union fel gyda’r Reese’s Easter Eggs) yn rhoi gwell blas iddyn nhw a dwi’n cytuno’n llwyr. Mae cysondeb a chymhareb menyn cnau daear i siocled yn WELL.

Gweld hefyd: Syniadau Paentio Stensil Ar Gyfer Plant yn Defnyddio Cynfas

Ddim yn credu fi? Mae pob un o'r bobl hyn yn tueddu i gytuno...

A rhag ofn eich bod yn pendroni. Oes, mae yna safle y mae siapiau #Reeses yn well iddo. 1. Pwmpenni Calan Gaeaf 2. Wyau Pasg 3. Coed Nadolig 4. Ystlumod Calan Gaeaf 5. Calonnau Dydd San Ffolant. Wedi'i ddilyn gan fath arall, yna Reese's Pieces ac yn olaf cwpanau. #EichCroeso pic.twitter.com/wrU3q7OBMa

— Sarah Batcha (@SarahBatcha) Mawrth22, 2019

Mae Reese siâp pwmpen newydd daro'n wahanol ?

— Sarah Rose (@sarahrosedance3) Medi 29, 2019

DIM MOLLY TYMOR MOLLY MENYN Cnau daear RESE'S.

— @bkgut3 Queenoftwits #thuglife (@bkgut3) Medi 28, 2019

Os hoffai unrhyw un brynu bag o Reese's siâp pwmpen i mi, byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr

— pickford (@MiaNoelle_) Medi 29, 2019

Oreos Calan Gaeaf & siâp pwmpen Reese yw allweddi fy nghalon ??

— Miranda ? (@mmelanson13) Medi 29, 2019

Felly, yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu yma yw bod angen i chi stocio ar y Reese's Pumpkins tra gallwch chi! Mynnwch focs mawr ar Amazon yma, eu rhewi a hongian arnyn nhw tan y Pasg pan fydd y Reese’s Eggs yn cael eu rhyddhau! HA.
Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.