Mae'r Babi Pedwar Mis Oed Hwn yn Cloddio'r Tylino Hwn yn Hollol!

Mae'r Babi Pedwar Mis Oed Hwn yn Cloddio'r Tylino Hwn yn Hollol!
Johnny Stone
>

Ydy hi'n rhyfedd bod yn genfigennus o fabi?

Mae gwylio'r babi bach yma yn mwynhau'r tylino hwn yn gwneud i mi ddymuno mai fi oedd hi …hyd yn oed dim ond am ychydig funudau.

Mae'r wên ar ei hwyneb yn fy nghracio i fyny a gallwch chi ddweud cymaint y mae hi i mewn iddo.

Reit!

Rwy'n cofio rhoi tylinos i fy nith pan oedd hi'n fabi, ond dydw i ddim yn ei chofio hi i gyd yn edrych mor falch â hyn…

Babi'n Caru Fideo Tylino Cyntaf

Onid oedd hynny'n totes adorbs?

Mae'r wên yna, serch hynny!

Gweld hefyd: Mae'r Rhif hwn yn Gadael i Chi Alw Hogwarts (Hyd yn oed Os ydych chi'n Fwggl)

Mae'n rhyfeddol faint o gyffyrddiad all wneud a newid eich diwrnod yn llwyr.

Mae math o wneud i chi fod eisiau dod o hyd i'ch lle zen eich hun, iawn?

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Hen Galan Gaeaf Argraffadwy Am Ddim

MWY O HWYL BABI YN BLOG GWEITHGAREDDAU PLANT

 • Gafaelwch yn y bomiau bath anwedd babi hyn a fydd yn helpu babi i anadlu'n well pan fydd tagfeydd.
 • Ahhhh…babi hynod giwt tudalennau lliwio deinosoriaid i blant.
 • Dyma fideo hynod giwt, doniol o dadi babi.
 • Rydych chi'n gwybod na allwch chi fyw heb rawnfwyd siarc Babi…
 • Mae gennym ni y rhestr orau o weithgareddau ar gyfer plant 1 oed…erioed!
 • Ydych chi'n gwybod beth yw'r enwau gorau ar gyfer babanod ers degawdau? Ydy'ch enw chi arno?
 • Os oes gennych chi fabi, yna mae angen i chi edrych ar yr ap pampers. Mae'n wallgof!
 • Gwnewch yr orsaf chwarae babanod hynod felys a syml hon.
 • Mae gennym ni ryseitiau bwyd babanod blasus a hawdd i'w gwneud.
 • Angen rhai syniadau ar sut i ddiddanu babi? Fe gawson ni chi!
 • Iawn, dwi'n caru hyn gymaint!Mae'n swaddle babi unicorn…ac mae'n hynod ciwt.
 • Beth i'w wneud os na fydd eich babi'n cysgu drwy'r nos.

Dwi angen tylino nawr... beth am ti? Gyda llaw...cael cath? Dyma rai fideos tylino cathod.
Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.