Mae'r Playhouse hwn yn Dysgu Plant Am Ailgylchu ac Arbed yr Amgylchedd

Mae'r Playhouse hwn yn Dysgu Plant Am Ailgylchu ac Arbed yr Amgylchedd
Johnny Stone

Rwyf wrth fy modd â theganau sydd nid yn unig yn hwyl ond yn addysgiadol ac mae’r LittleTikes hwn yn Mynd yn Wyrdd! Dyna'n union yw'r Playhouse!

Mae'r tŷ chwarae awyr agored hwyliog hwn yn berffaith ar gyfer cael plant i chwarae tu allan tra hefyd yn eu haddysgu am ailgylchu ac achub yr amgylchedd.

Ewch yn Wyrdd gyda hyn clwb i blant bach sy'n eu dysgu am ailgylchu a'u hamgylchedd

Mae gan y tŷ bach twt gweithgareddau lluosog gan gynnwys biniau ailgylchu, to byw, a blwch plannu y gallwch chi blannu planhigion a blodau go iawn ynddo!

Gall plant hefyd ddefnyddio'r sinc pwmp a'r gasgen law i ddysgu am arbed dŵr.

Gweld hefyd: 21 Ffordd Hawdd o Wneud Rhosyn Papur

Fy hoff ran serch hynny yw'r goleuadau LED sy'n cael eu pweru gan yr haul ar gyfer golau ychwanegol y tu mewn i'r tŷ! Mae panel solar ar ben to’r tŷ chwarae.

Dydw i ddim yn gwybod amdanoch chi, ond mae gwir angen i mi gael hwn ar gyfer fy mhlant. Mae'n annwyl, yn hwyl ac yn hollol addysgiadol!

Gweld hefyd: Crefftau a Gweithgareddau Gwanwyn Argraffadwy

Gallwch chi gael y LittleTike Go Green! Playhouse ar Amazon am $347.12 yma.

Mwy o Blog Gweithgareddau Tai Chwarae Gwych Oddi Wrth Blant

  • Chwilio am dŷ chwarae epig i blant? Peidiwch ag edrych ymhellach!
  • Waw, edrychwch ar y tŷ chwarae epig hwn i blant.Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.