Sut i Brynu Nwy Costco Heb Aelodaeth

Sut i Brynu Nwy Costco Heb Aelodaeth
Johnny Stone
Costco yw fy hoff le i gael nwy. Nid yn unig y mae'n gyfleus (gallaf siopa am nwyddau a llenwi ar unwaith) ond mae hefyd yn rhatach nag unrhyw orsaf nwy gerllaw.thefrugalgirl

Gyda dweud hynny, mae yna gamsyniad cyffredin mai'r unig un y ffordd i brynu nwy Costco yw os oes gennych chi aelodaeth.

Er ei fod yn wir, mae eu pympiau nwy eu hunain yn darllen “Aelodau yn Unig” mae ffordd o gwmpas hynny.

Sut i Prynu Nwy Costco Heb Aelodaeth

Os ydych chi byth yn gweld eich bod chi eisiau prynu Costco Gas ond nad oes gennych chi aelodaeth weithredol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gofyn i rywun rydych chi'n ei adnabod sydd ag aelodaeth i brynu Costco i chi Cerdyn Rhodd (Cerdyn Siop Costco).

Gallech roi'r arian yn ôl i'r person hwn am y swm y mae'n ei roi arno, dyweder $200.

Yna gallwch ddefnyddio'r Cerdyn Siop Costco hwn yng Ngorsafoedd Nwy Costco heb Aelodaeth Costco.

Y cyfan rydych chi'n ei wneud yw llithro Cerdyn Siop Costco, llenwi'ch tanc o nwy ac rydych chi wedi gorffen!

Mae Cerdyn Siop Costco hefyd yn caniatáu ichi prynu eitemau yn y siop heb aelodaeth.

Gweld hefyd: Geiriau Cryno sy'n Dechrau gyda'r Llythyr Q

Nawr, cyn ichi ddod ataf yn meddwl bod hyn yn anfoesegol, mae hwn wedi'i restru ar wefan Costco o dan eu Cwestiynau Cyffredin ar gyfer yr orsaf nwy:

“Mae'r orsaf danwydd ar agor i aelodau Costco yn unig. Mae eithriad: nid oes angen i gwsmeriaid Cerdyn Siop Costco fod yn aelodau o Costco.”

Ffynhonnell

Roeddwn i eisiau rhannu'r wybodaeth hon oherwyddnid yw llawer o bobl yn sylweddoli bod hyn yn beth. Gyda phrisiau nwy yn codi i'r entrychion, mae pob tamaid bach o arbedion yn helpu.

Felly, ewch i ofyn i'ch ffrindiau a'ch teulu a allant eich cysylltu â Cherdyn Siop Costco fel y gallwch arbed ar nwy!

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Hunllef Oeraf Cyn y Nadolig (Argraffadwy Am Ddim)>Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.