Tudalennau Lliwio Croesfannau Anifeiliaid

Tudalennau Lliwio Croesfannau Anifeiliaid
Johnny Stone
>

Mae'r tudalennau lliwio Animal Crossing hyn yn anhygoel i unrhyw un sy'n caru gemau Animal Crossing. Bydd plant o bob oed yn cael amser llawn hwyl yn lliwio'r tudalennau lliwio Animal Crossing y gellir eu hargraffu! Lawrlwytho & argraffwch y pecyn lliwio, cydiwch yn eich cyflenwadau lliwio pastel a dewch o hyd i'ch hoff fan lliwio yn y tŷ.

Lawrlwytho & argraffwch y tudalennau lliwio Animal Crossing hyn i gael hwyl lliwio anhygoel!

Mae'r gweithgareddau argraffadwy Animal Crossing gwreiddiol hyn yn weithgaredd perffaith ar gyfer plant ac oedolion sy'n mwynhau gemau croesi anifeiliaid & hwyl lliwio!

Tudalennau Lliwio Croesfannau Anifeiliaid Argraffadwy Am Ddim

Os ydych chi wrth eich bodd yn chwarae'r gemau fideo Animal Crossing gymaint â ni, byddwch chi wrth eich bodd â'r pecyn lliwio hwn! Gêm fideo yw Animal Crossing sydd ag anifeiliaid anthropomorffig ciwt fel cymeriadau, fel Tom Nook ac Isabelle, a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw addurno'ch ynys. Hwyl!

Mae'r taflenni lliwio Animal Crossing deniadol hyn yn ffordd greadigol a hwyliog o ddathlu'r gêm heb droi consol mewn gwirionedd. Hefyd, mae lliwio'ch hoff gymeriadau yn ymarfer sgiliau echddygol gwych. Hwrê!

Gadewch i ni edrych ar yr hyn y bydd ei angen arnom i'w lliwio & yna gallwch lawrlwytho ac argraffu'r fersiynau pdf o set gyfan lliwio tudalen lliwio Animal Crossing drwy glicio ar y botwm isod.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni cyswllt.

Lliwio Croesfannau AnifeiliaidSet Tudalen Yn cynnwys

Mae'r tudalennau lliwio Animal Crossing hyn yn cynnwys llun o Isabelle a llun o Pabi! Dau o'n hoff gymeriadau croesi anifeiliaid! Mae eich plentyn, neu chi, yn mynd i garu'r tudalennau lliwio argraffadwy hyn!

Tudalen lliwio Isabelle am ddim i blant o bob oed!

1. Tudalen Lliwio Croesfan Anifeiliaid hyfryd Isabelle

Mae ein tudalen lliwio Croesfan Anifeiliaid gyntaf yn cynnwys Isabelle, un o brif gymeriadau Animal Crossing. Mae Isabelle yn Shih tzu cyfeillgar a gweithgar sydd bob amser yn barod i helpu! Mae ei gwallt yn lliw melyn pastel ac mae hi'n hoffi gwisgo crys pinc a sgert wen. Defnyddiwch greonau neu baent dyfrlliw i liwio'r daflen liwio Animal Crossing hon!

Onid yw'r dudalen lliwio Pabi hon mor annwyl?

2. Tudalennau Lliwio Croesfan Anifeiliaid Pabi

Ein hail dudalen lliwio Croesfan Anifeiliaid o Poppy, pentrefwr annwyl i Wiwerod. Mae Pabi bob amser mor siriol ac wrth ei bodd yn gwisgo ei ffrog liwgar. Mae ei gwallt yn binc llachar ac mae ganddi drwyn coch ciwt. Rwy'n meddwl y byddai dyfrlliw yn edrych yn wych ar gyfer y dudalen liwio hon, oherwydd gall plant iau ddefnyddio creon mwy neu frws paent heb broblem.

Gweld hefyd: Gall Eich Plant Dracio Cwningen y Pasg gyda Traciwr Cwningen y Pasg yn 2023!

Lawrlwytho & Argraffu Tudalennau Lliwio Croesfannau Anifeiliaid Am Ddim pdf Yma

Mae maint y dudalen liwio hon ar gyfer dimensiynau papur argraffydd llythyrau safonol - 8.5 x 11 modfedd.

Gweld hefyd: Bagiau Ffolant Hawdd

Tudalennau Lliwio Croesfannau Anifeiliaid

CYFLENWADAU ANGENRHEIDIOL AR GYFER LLIWIAU CROESO ANIFEILIAIDTAFLENNI

 • Rhywbeth i'w liwio ag ef: hoff greonau, pensiliau lliw, marcwyr, paent, lliwiau dŵr…
 • (Dewisol) Rhywbeth i'w dorri ag ef: siswrn neu siswrn diogelwch
 • (Dewisol) Rhywbeth i'w ludo ag ef: ffon lud, sment rwber, glud ysgol
 • Templed printiedig tudalennau lliwio Animal Crossing pdf — gweler y botwm llwyd isod i lawrlwytho & print

Manteision Datblygiadol Tudalennau Lliwio

Efallai y byddwn yn meddwl am liwio tudalennau fel hwyl yn unig, ond mae ganddynt hefyd rai buddion cŵl iawn i blant ac oedolion:

<14
 • I blant: Datblygir sgiliau echddygol manwl a chydsymud llaw-llygad gyda'r weithred o liwio neu beintio tudalennau lliwio. Mae hefyd yn helpu gyda phatrymau dysgu, adnabod lliwiau, strwythur lluniadu a chymaint mwy!
 • Ar gyfer oedolion: Mae ymlacio, anadlu dwfn a chreadigedd wedi'i sefydlu'n isel yn cael eu gwella gyda thudalennau lliwio.
 • Rhai O'n Hoff Lyfrau Lliwio Croesfannau Anifeiliaid

  • Llyfr Lliwio Anifeiliaid Croesi New Horizons
  • Llyfr Lliwio Croesfannau Anifeiliaid
  • Anifail Croesfan Lliwio Llyfr Lliwio Gwydr
  • Llyfr Sticer Swyddogol Croesfan Anifeiliaid

  Tudalennau Lliwio Mwy o Hwyl & Taflenni Argraffadwy o Flog Gweithgareddau Plant

  • Mae gennym y casgliad gorau o dudalennau lliwio ar gyfer plant ac oedolion!
  • Mae'r tudalennau lliwio Fortnite hyn yn weithgaredd perffaith a fydd yn eu galluogi i wneud y fflosdawnsio mewn cyffro.
  • Edrychwch ar y 100+ o dudalennau lliwio Pokémon gorau, bydd eich plant wrth eu bodd â nhw!
  • Mynnwch y tudalennau lliwio Minecraft – maen nhw bron mor hwyl â'r gêm!

  Wnaethoch chi fwynhau ein tudalennau lliwio Croesfan Anifeiliaid?
  Johnny Stone
  Johnny Stone
  Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.