Tudalennau Lliwio Tedi Bêr

Tudalennau Lliwio Tedi Bêr
Johnny Stone
>

Oh, mae gennym y tudalennau lliwio mwyaf annwyl y gellir eu hargraffu heddiw! Paratowch eich artistiaid bach am ddiwrnod llawn hwyl a sbri gan fod gennym dudalennau lliwio tedi bêrs!

Mae ein tudalennau lliwio tedi bêr ciwt yn hwyl perffaith i blant o bob oed ac maen nhw i gyd yn barod i'w llwytho i lawr a printiedig.

Dewch i ni liwio'r tudalennau lliwio tedi bêr ciwt hyn!

Oeddech chi'n gwybod bod ein casgliad o dudalennau lliwio yma yn Blog Gweithgareddau Plant wedi'i lawrlwytho dros 100K o weithiau yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf yn unig?

Tudalennau Lliwio Tedi Argraffadwy Am Ddim

Rydym pawb yn gwybod - & cariad – tedi bêrs! Teganau meddal siâp eirth yw tedi. Ffaith hwyliog: Ydych chi'n gwybod pam mae tedi bach yn cael eu galw felly? Dyma'r ateb: Mae'r tedi bêr wedi'i enwi ar ôl Arlywydd yr UD Theodore Roosevelt. Ie ei fod yn wir!

Flynyddoedd yn ôl, ym 1902, aeth yr Arlywydd Roosevelt ar daith hela eirth yn Mississippi. Tra’n hela, fe ddaethon nhw o hyd i arth hen ac wedi’i hanafu y gwrthododd ei saethu gan ei fod yn teimlo ei fod yn “annhebyg i chwaraeon”. Oherwydd y digwyddiad hwn, daeth cartwnau gyda “Tedi” a “the Bear” yn boblogaidd.

Yn fuan wedyn, gwelodd perchennog siop yn Brooklyn, Efrog Newydd un o’r cartwnau a chafodd y syniad o greu eirth wedi’u stwffio, a, gyda chaniatâd Roosevelt, enwodd perchennog y siop yr eirth yn “Teddy bears”… a daethant yn llwyddiant ar unwaith! Onid yw hynny'n ffaith ddiddorol?

Gyda atrwyn botwm a thei bwa ciwt, daeth tedi bêrs yn anrheg berffaith i blant ifanc, plant hŷn, a bron iawn plant o bob oed!

A dyna pam heddiw mae gennym y tudalennau tedi bêr hyn y gellir eu hargraffu am ddim! Daliwch ati i sgrolio i ddod o hyd i'r botwm llwytho i lawr…

Am ddalen liwio tedi bêr ciwt!

Darlun o dudalen lliwio tedi

Mae ein tudalen liwio gyntaf yn cynnwys tedi bêr (er os ychwanegwch rai manylion, gallai edrych yn debyg i eirth gofal hefyd!). Mae'r dudalen liwio hon yn wych ar gyfer gwella sgiliau echddygol manwl ac adnabod lliwiau - gall plant ddefnyddio gwahanol ddulliau peintio a chymaint o liwiau ag y dymunant.

Gweld hefyd: Y Calendr Adfent Hwn Yw'r Ffordd Berffaith I Gyfri'r Dyddiau At y Nadolig ac mae Fy Mhlant Ei Angen Tudalen lliwio tedi am ddim yn barod i'w lawrlwytho a'i hargraffu!

Tudalen Lliwio Arth Giwt

Mae ein hail dudalen liwio yn cynnwys tedi yn gwisgo'r oferôls mwyaf ciwt erioed! Mae'r dudalen lliwio teganau meddal hon yn wych i blant bach a phlant hŷn hefyd. Mewn gwirionedd, rydyn ni'n meddwl ei fod yn syniad da ar gyfer cerdyn cyfarch DIY neu gerdyn pen-blwydd. Lliwiwch ef, ysgrifennwch eiriau neis, a rhowch ef i berson arbennig.

Gweld hefyd: 25+ Hac Golchdy Mwyaf Clyfar Sydd eu Angen Ar Gyfer Eich Llwyth Nesaf

Lawrlwythwch Tudalennau Lliwio Tedi Bêr PDF Am Ddim

Tudalennau Lliwio Tedi Bêr

Gobeithiwn y gwnewch chi fwynhau ein tudalennau lliwio tedi bêr!

Manteision Datblygiadol Tudalennau Lliwio

Efallai y byddwn yn meddwl am dudalennau lliwio fel hwyl yn unig, ond mae ganddyn nhw hefyd rai buddion cŵl iawn i blant ac oedolion:

  • Ar gyfer plant: Sgil echddygol manwldatblygiad a chydlyniad llaw-llygad yn datblygu gyda'r weithred o liwio neu beintio tudalennau lliwio. Mae hefyd yn helpu gyda phatrymau dysgu, adnabod lliwiau, adeiledd lluniadu a llawer mwy!
  • Ar gyfer oedolion: Mae ymlacio, anadlu dwfn a chreadigrwydd wedi'i osod yn isel yn cael eu gwella gyda thudalennau lliwio.

Tudalennau Lliwio Mwy o Hwyl & Taflenni Argraffadwy o Flog Gweithgareddau Plant

  • Mae gennym y casgliad gorau o dudalennau lliwio ar gyfer plant ac oedolion!
  • Dyma'r dudalen lliwio dwdl tedi CUTEST y gallech ofyn amdani!
  • O, trafferthu! Rydyn ni hefyd wrth ein bodd â'n set o dudalennau lliwio Winnie The Pooh.
  • Mae'r tiwtorial lluniadu arth hwn yn hynod o syml i'w ddilyn.

Wnaethoch chi fwynhau ein tudalennau lliwio tedi?

<1
>Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.