Tudalennau Lliwio Yoshi Am Ddim Argraffadwy

Tudalennau Lliwio Yoshi Am Ddim Argraffadwy
Johnny Stone
Mae plant sy'n caru gemau fideo yn mynd i fod mor gyffrous i liwio'r tudalennau lliwio Yoshi hyn! Lawrlwytho & argraffu ein tudalennau lliwio Yoshi ffeil pdf. Cydiwch yn eich creonau gwyrddaf a mwynhewch ein taflenni lliwio ar thema gêm fideo! Mae'r tudalennau lliwio gwreiddiol hyn y gellir eu hargraffu gan Yoshi yn hwyl lliwio perffaith i blant sy'n caru gweithgareddau lliwio a gemau super Mario Bros. Mwynhewch liwio'r taflenni lliwio Yoshi hynod hwyliog hyn.

Mae ein tudalennau lliwio yma yn Blog Gweithgareddau Plant wedi cael eu llwytho i lawr dros 100k o weithiau'r flwyddyn ddiwethaf. Gobeithio eich bod chi'n caru tudalennau lliwio Yoshi hefyd!

Tudalennau Lliwio Yoshi Argraffadwy

Mae'r set argraffadwy hon yn cynnwys dwy dudalen lliwio Yoshi. Mae un yn cynnwys Yoshi yn neidio, a'r ail Yoshi yn barod i fynd ar antur.

Mae Yoshi yn hoff gymeriad gêm fideo plentyn erioed o amrywiol gemau fideo Nintendo, fel y Super Mario World a Super Mario Maker, ymhlith llawer o gemau eraill. Fel y mae eich rhai bach yn gwybod yn barod, mae Yoshi yn ddeinosor gwyrdd gyda thrwyn mawr sydd wrth ei fodd yn mynd ar anturiaethau a bod yn sidekick i'r prif gymeriadau Mario a Luigi.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu'r Llythyren A mewn Graffiti Swigen

Mae'r cymeriad ffuglennol hwn mor enwog fel bod ganddo hyd yn oed ei gemau ei hun fel Ynys Yoshi! Ac i ddathlu Yoshi, heddiw mae gennym ddwy dudalen lliwio deinosoriaid gwyn am ddim fel y gall eich plant fod yn greadigol i'w lliwio.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Troellwr Fidget (DIY)

Dechrau gyda'r hyn y gallai fod ei angen arnoch i fwynhau'r lliwio hwn

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni cyswllt.

Tudalennau lliwio hapus Yoshi ar gyfer plant o bob oed!

1. Tudalen Lliwio Yoshi Hapus

Mae ein tudalen liwio Yoshi gyntaf yn y PDF hwn yn cynnwys Yoshi hapus iawn yn neidio mewn cyffro! Mae Yoshi yn adnabyddus am fod yn wyrdd fel arfer, fodd bynnag, gallwch ddod o hyd i rywogaethau eraill o Yoshi mewn llawer o liwiau eraill, fel gwyrdd, coch, glas, pinc, melyn, gwyn, a mwy. Mae ein tudalen liwio Yoshi argraffadwy yn gyfle perffaith i blant arbrofi gyda lliwiau!

Mae'r dudalen liwio Yoshi hon yn dangos bod Yoshi yn barod am antur!

2. Tudalen Lliwio eiconig Yoshi

Mae ein hail dudalen liwio Yoshi yn cynnwys y llun eiconig Yoshi yr ydym wedi'i weld ym mhobman. Gellir lliwio ei bigau a'i gragen gyfeillgar yn lliw coch llachar gyda chreonau, tra gellir paentio gweddill y corff a'r pen mawr â dyfrlliwiau gwyrdd. O, a pheidiwch ag anghofio peintio ei esgidiau brown ciwt hefyd!

Mae'r ddwy dudalen liwio yn gweithio'n wych i blant o bob oed, o blant bach i blant ysgol elfennol.

Lawrlwythwch ein lliwiau argraffadwy Yoshi set ar gyfer gweithgaredd lliwgar!

Lawrlwytho & Argraffu Tudalennau Lliwio Yoshi Am Ddim Ffeil pdf Yma

Mae maint y dudalen liwio hon ar gyfer dimensiynau papur argraffydd llythyrau safonol – 8.5 x 11 modfedd.

Lawrlwythwch Ein Tudalennau Lliwio Yoshi

CYFLENWADAU a Argymhellir ANGEN AR GYFER TAFLENNI LLIWIO YOSHI

 • Rhywbeth i'w liwio ag ef: ffefryncreonau, pensiliau lliw, marcwyr, paent, lliwiau dŵr…
 • (Dewisol) Rhywbeth i'w dorri ag ef: siswrn neu siswrn diogelwch
 • (Dewisol) Rhywbeth i'w ludo ag ef: ffon lud, sment rwber, glud ysgol
 • Templed tudalennau lliwio printiedig Yoshi pdf — gweler y botwm isod i lawrlwytho & print

Manteision Datblygiadol Tudalennau Lliwio

Efallai y byddwn yn meddwl am liwio tudalennau fel hwyl yn unig, ond mae ganddynt hefyd rai buddion cŵl iawn i blant ac oedolion:

<15
 • I blant: Datblygir sgiliau echddygol manwl a chydsymud llaw-llygad gyda'r weithred o liwio neu beintio tudalennau lliwio. Mae hefyd yn helpu gyda phatrymau dysgu, adnabod lliwiau, adeiledd lluniadu a llawer mwy!
 • Ar gyfer oedolion: Mae ymlacio, anadlu dwfn a chreadigrwydd wedi'i osod yn isel yn cael eu gwella gyda thudalennau lliwio.
 • Tudalennau Lliwio Mwy o Hwyl & Taflenni Argraffadwy o Flog Gweithgareddau Plant

  • Mae gennym y casgliad gorau o dudalennau lliwio ar gyfer plant ac oedolion!
  • Mae'r tudalennau lliwio Fortnite hyn yn weithgaredd perffaith a fydd yn eu galluogi i wneud y fflos dawnsio mewn cyffro.
  • Edrychwch ar y 100+ o dudalennau lliwio Pokémon gorau, bydd eich plant wrth eu bodd â nhw!
  • Mynnwch y tudalennau lliwio Minecraft – maen nhw bron mor hwyl â'r gêm!

  Wnaethoch chi fwynhau'r tudalennau lliwio hyn gan Yoshi?
  Johnny Stone
  Johnny Stone
  Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.