ಕರ್ಸಿವ್ ಎ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು - ಎ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು

ಕರ್ಸಿವ್ ಎ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು - ಎ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳು
Johnny Stone

ಪರಿವಿಡಿ

ಈ ಉಚಿತ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಬರಹದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರದ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ರಚನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕರ್ಸಿವ್ ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕರ್ಸಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ.

ನಾವು ಕರ್ಸಿವ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ a!

ನಾವು ಕರ್ಸಿವ್ A ಅನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ!

ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರಳವಾದ ಕರ್ಸಿವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, A! ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರದ ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈಗಲೇ ಕರ್ಸಿವ್ ಎ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಕರ್ಸಿವ್ ಲೆಟರ್ ಎ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್

ಉಚಿತ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಕರ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು

ಇದು ಕರ್ಸಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆಟ್. ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಕ್ಷರಗಳ a-z ಗಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ: ನಮ್ಮ ಕೈಬರಹ ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ಸೆಟ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ & ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಷರ ರಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರದ A ಗಾಗಿ ಈ ಕರ್ಸಿವ್ ಕೈಬರಹದ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ. ಕರ್ಸಿವ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ವಿನೋದಮಯವಾಗಿರಬಹುದು!

ಕರ್ಸಿವ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್

ಉಚಿತ ಕೈಬರಹ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪುಟA ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕರ್ಸಿವ್ ಫ್ಲಾಶ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಷರದ ಆಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಂತಹ ಸರಿಯಾದ ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಫ್ ಪೇಂಟ್ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಸಿವ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ!

ಲೆಟರ್ ಎ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್

ಕರ್ಸಿವ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಎ (ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು

ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ರಚಿಸಲು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂತಗಳಿವೆ:

 1. ರೇಖೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
 2. ಅಂಡಾಕಾರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ.

ಕರ್ಸಿವ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ A ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು

ನೀವು ಹಂತಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರ್ಸಿವ್ A ಅನ್ನು ಬರೆಯಲು ಉದಾಹರಣೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು:

 1. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ರೇಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ.
 2. ಅಂಡಾಕಾರದ ಬಲಭಾಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಕ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ್ಯ.

ಕರ್ಸಿವ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್

ಈ ಕರ್ಸಿವ್ ಬರವಣಿಗೆ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪುಟವು 6 ಚುಕ್ಕೆಗಳ-ಸಾಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈಬರಹದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ 6 ಸಾಲುಗಳು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು:

 • 2 ಸಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕರ್ಸಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು
 • 2 ಸಾಲುಗಳು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕರ್ಸಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು
 • ಕರ್ಸಿವ್ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು 2 ಸಾಲುಗಳುಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ

ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ a ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮೋಜಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿನ ಆಟವಿದೆ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ & ಕರ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ PDF ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ

ಕರ್ಸಿವ್ ಲೆಟರ್ ಎ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್

ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ಸಿವ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ!

ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಎ

ಇಂತಹ ಕರ್ಸಿವ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಸಿವ್ ಕೈಬರಹದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹಳೆಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ ಮಾನದಂಡಗಳು ಕರ್ಸಿವ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರ್ಸಿವ್ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿವ್ ಕೈಬರಹವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕರ್ಸಿವ್ ಕೈಬರಹ ಲೆಟರ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು

 • ಲೆಟರ್ ಎ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಬಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಸಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಡಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಇ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಜಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಎಚ್ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಐ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ J ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಅಕ್ಷರ K ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ L ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಅಕ್ಷರ M ಕರ್ಸಿವ್ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಅಕ್ಷರ N ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಅಕ್ಷರ O ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಅಕ್ಷರ P ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ Q ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಅಕ್ಷರ R ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಟಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಯು ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ವಿ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ X ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ Y ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಲೆಟರ್ Z ಕರ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು<6
 • ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ
 • ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕೈಬರಹ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು
 • ಈ ಹೆಸರಿನ ಕೆಲವು ಕೈಬರಹ ಅಭ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಸಿವ್ ಲೆಟರ್!
 • ಕರ್ಸಿವ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಿಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಕೈಬರಹ ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
 • ಎ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
 • ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಸಿವ್ ಕೈಬರಹ ಪುಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದರು ?

ಸಹ ನೋಡಿ: ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
Johnny Stone
Johnny Stone
ಜಾನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜಾನಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್, ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಿಣತಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿನೋದ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಜಾನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.