ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೈಟಿ ಧ್ವಜ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೈಟಿ ಧ್ವಜ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು
Johnny Stone

ನೀವು ಊಹಿಸಿದ್ದೀರಿ – ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಧ್ವಜಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೈಟಿಯ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ! ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಈ ಹೈಟಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೈಟಿ ಧ್ವಜದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿವರಣೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಯೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.

ಈ ಹೈಟಿ ಬಣ್ಣ ಪುಟವು ನಿಮ್ಮ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕ್ರಯೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು ತುಂಬಾ ವಿನೋದಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 100K ಬಾರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ!

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೈಟಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು.

ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಟಿಯ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು

ಈ ಬಣ್ಣ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪುಟವು ಹೈಟಿಯ ಧ್ವಜವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಳಪ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲೌಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ.

ಇದು ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಳವಾದ ರೇಖೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೈಟಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟವು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೈಟಿ ಧ್ವಜ ಬಣ್ಣ ಪುಟ

ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬಣ್ಣ ಪುಟವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕ್ರಯೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ ಪಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಅವರ ಹಸಿರು ಬಳಪವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿ.

ಉಚಿತ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಹೈಟಿ ಧ್ವಜ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು

ಇಂದು, ನಾವು ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆಹೈಟಿಯ ಧ್ವಜ! ಹೈಟಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಸ್ಪಾನಿಯೋಲಾ ದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಗಣರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೈಟಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಭಾವದೊಳಗೆ ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹೈಟಿಯ ಧ್ವಜದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಚ್ ತ್ರಿವರ್ಣದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಧ್ವಜವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಯಲ್ ಪಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೈಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು- ಅಮೇರಿಕನ್ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಣ್ಣ ಹಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

ಈ ಲೇಖನವು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೈಟಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಬರಾಜುಗಳು

ಇದು png ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಪುಟವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪೇಪರ್ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ - 8.5 x 11 ಇಂಚುಗಳು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಮುದ್ರಿಸಬಹುದಾದ 100 ಚಾರ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು
 • ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ: ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಯೋನ್‌ಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳು, ಬಣ್ಣ, ನೀರಿನ ಬಣ್ಣಗಳು…
 • (ಐಚ್ಛಿಕ) ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಏನಾದರೂ: ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕತ್ತರಿ
 • (ಐಚ್ಛಿಕ) ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಟು ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ: ಅಂಟು ಕಡ್ಡಿ, ರಬ್ಬರ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಶಾಲೆಯ ಅಂಟು
 • ಮುದ್ರಿತ ಹೈಟಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ pdf - ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ & ಪ್ರಿಂಟ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ & ಉಚಿತ ಹೈಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳನ್ನು PDF ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ

ಹೈಟಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು!

ಬಣ್ಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಪುಟಗಳು

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮೋಜಿನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:

ಸಹ ನೋಡಿ: ಸುಲಭ & ಮುದ್ದಾದ ಫಾಲ್ ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್: ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕೇರ್ಕ್ರೊ & ಟರ್ಕಿ
 • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ: ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೈ-ಕಣ್ಣಿನ ಸಮನ್ವಯವು ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಬಣ್ಣ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ!
 • ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ: ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಸೆಟಪ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ

 • ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ!
 • ಈ 30 ರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೋಜು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್.
 • ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ & ಅಮೇರಿಕನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ.
 • ಈ ಸರಳ ಐರಿಶ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ!
 • ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ & ಈ 3 ಮೋಜಿನ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ.
 • ಈ ಉಚಿತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಹೈಟಿಯ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೀರಾ?
Johnny Stone
Johnny Stone
ಜಾನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಜಾನಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್, ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯಗಳು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಿಣತಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿನೋದ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಜಾನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.