14 Gweithgareddau Synhwyraidd Hwyl Calan Gaeaf i Blant & Oedolion

14 Gweithgareddau Synhwyraidd Hwyl Calan Gaeaf i Blant & Oedolion
Johnny Stone

Mae Calan Gaeaf yn amser mor wych i archwilio ein synhwyrau yn enwedig gyda’r gweithgareddau synhwyraidd Calan Gaeaf hyn. Mae yna lawer o bethau ooey gooey i chwarae gyda nhw yr adeg hon o'r flwyddyn fel perfedd llysnafedd a phwmpen. Fe gasglon ni griw o'n hoff weithgareddau synhwyraidd Calan Gaeaf y bydd plant o bob oed wrth eu bodd yn berffaith gartref neu yn yr ystafell ddosbarth.

Llysnafedd pwmpen, llygaid, a goop…oh fy!

Gweithgareddau Synhwyraidd Calan Gaeaf

Gwnewch Galan Gaeaf yn hwyl, yn arswydus ac yn hwyl gyda'r gweithgareddau synhwyraidd hyn. Mae llysnafedd, diferu, hadau pwmpen, llygaid, a digon o hwyl squishy arall. Mae'r syniadau synhwyraidd hyn yn wych ar gyfer plant bach, plant cyn-ysgol, a hyd yn oed plant meithrin. Gallant oll elwa o chwarae synhwyraidd!

Mae pob gweithgaredd synhwyraidd yn gymaint o hwyl ac yn ffordd wych o ymarfer sgiliau echddygol manwl mewn gwahanol ffyrdd. Mae hyn yn arbennig o wych ar gyfer plant ifanc neu blentyn bach prysur. Byddant wrth eu bodd â phob gweithgaredd Calan Gaeaf, oherwydd mae pob un ymlaen yn llawer o hwyl.

Peidiwch â phoeni, mae digon o weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog nad ydynt yn gwneud llanast enfawr.

Gweld hefyd: Mae pobl yn dweud bod pwmpenni Reese yn well na chwpanau menyn cnau daear Reese

Mae'r swydd hon yn cynnwys dolenni cyswllt.

Gweithgareddau Synhwyraidd Hwyl Calan Gaeaf

Mae'r profiad synhwyraidd Calan Gaeaf hwn yn teimlo fel ymennydd a pheli llygaid!

1. Bin Synhwyraidd Calan Gaeaf

Bydd y bin synhwyraidd hwn ar gyfer yr ymennydd a pheli llygaid yn rhoi eich rhai bach allan yn llwyr – ha! Wrth gwrs, sbageti wedi’i liwio a gleiniau dŵr yw e ond dydyn ni ddim yn dweud os na wnewch chi!Mae'r nwdls sbageti arswydus hyn yn gymaint o hwyl i chwarae â nhw.

2. Stiw Anghenfil Gweithgaredd Synhwyraidd Calan Gaeaf

Gwnewch stiw anghenfil swp mawr – sef llysnafedd – gyda chwilod ffug y tu mewn! trwy Dim Amser ar gyfer Cardiau Fflach

OOO! A fyddwch chi'n cyffwrdd â phelen y llygad, y pry cop neu'r ystlumod?

3. Bagiau Synhwyraidd Llygad Googly

Mae'r bag synhwyraidd llygad googly hwn yn wych i rai bach sy'n caru chwarae ond nad ydyn nhw eisiau unrhyw lanast. Mae'n hynod hawdd i'w wneud, hefyd! trwy Natural Beach Living

Ooey gooey llysnafedd pwmpen o bwmpen go iawn…

4. Gweithgaredd Synhwyraidd Llysnafedd Pwmpen

Defnyddiwch y goo tu mewn o'ch pwmpen i wneud y llysnafedd pwmpen gooey hwn. Mae hyn mor hwyl i chwarae ag ef. trwy Dysgu Chwarae Dychmygwch

5. Syniadau Blychau Synhwyraidd Arswydus

Bydd y blychau dirgel hyn yn tynnu'ch plant allan yn llwyr! Mae yna lawer o syniadau yma fel olewydd ar gyfer peli llygaid a reis wedi'i goginio ar gyfer cynrhon. Eww! trwy Inner Child Fun

Mae'r snot ffug yna'n edrych mor ooey a gooey!

6. Rysáit Gak Synhwyraidd Calan Gaeaf

Mae'r gak Calan Gaeaf oren hon mor hwyl i chwarae ag ef. Ychwanegwch ychydig o beli llygaid a glanhawr peipiau gwyrdd i wneud pwmpen. trwy Mess for Less

Gadewch i ni wneud snot ffug…

7. Gweithgaredd Synhwyraidd Snot Ffug

Gwnewch y rysáit snot ffug hwn ni fydd y plant yn gallu stopio cyffwrdd!

Rwy'n toddi... llysnafedd!

8. Bin Synhwyraidd Wrach yn Toddi

Eisiau bin synhwyraidd Calan Gaeaf hawdd? Mae hwn yn toddi’r bin synhwyraidd wrach yn gyfuniad hwyliog o synhwyraidd agwyddoniaeth. Mae’n fin synhwyraidd perffaith ar gyfer y tymor arswydus! trwy Sugar Spice a Glitter

9. Bag Synhwyraidd Pwmpen

Gwnewch fag synhwyraidd pwmpen gyda'r goo tu mewn o'ch pwmpenni. Mae gwasgu'r goo nid yn unig yn hwyl, ond yn ymarfer echddygol manwl gwych gan ei fod yn gweithio ar gryfder gafael. Mae'n weithgaredd gwych ar gyfer Calan Gaeaf. trwy Dudalennau Rhag-K

10. Bin Synhwyraidd Anghenfil

A oes gennych blentyn wedi diflasu? Mae gennym ni weithgaredd Calan Gaeaf syml ar eu cyfer. Mae plant wrth eu bodd yn gwasgu yn y twb synhwyraidd anghenfil hwn gyda gleiniau dŵr. Mae'r gweadau gwahanol yn gymaint o hwyl. Gallwch ychwanegu dannedd fampir, plu, teganau Calan Gaeaf, dim ond stwff gyda gweadau gwahanol. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n ychwanegu unrhyw berygl tagu. trwy Gallaf Ddysgu Fy Mhlentyn

Mae'r sbageti Calan Gaeaf iasol yn edrych fel hwyl…a mwydod.

11. Pwmpen Pei Mwd Gweithgaredd Synhwyraidd

Mae'r bin chwarae mwd darn pwmpen cyfan hwn yn hollol fwytadwy! trwy Nerdy Mamma

Gallwch godi'r peli llygaid hyn a'u bwyta!

12. Gweithgaredd Synhwyraidd Pelenni Llygaid Bwytadwy

Mae'r peli llygaid bwytadwy hyn yn brosiect synhwyraidd hwyliog arall y gallwch chi ei fwyta. trwy Hwyl Gartref Gyda Phlant

Gweld hefyd: 12 Syml & Syniadau Creadigol Basged Pasg i Blant

13. Gweithgaredd Synhwyraidd Bragu Gwrachod

Cymysgwch bob math o nwyddau Calan Gaeaf a gwnewch swp o wrachod i fragu. trwy Plain Vanilla Mom

14. Syniadau Synhwyraidd Calan Gaeaf

Gwnewch ysbrydion allan o hufen eillio ac ychwanegu llygaid googly! trwy Mess for Less

Yn Eisiau Mwy o Hwyl Calan Gaeaf O Weithgareddau PlantBlog?

 • Mae gennym ni hyd yn oed mwy o weithgareddau synhwyraidd Calan Gaeaf!
 • Eisiau mwy o finiau synhwyraidd gooey i wneud?
 • Halloween yw ein hoff dymor! Cliciwch i weld ein holl adnoddau addysgol a llawn hwyl!
 • Mae'r rysáit sudd pwmpen Harry Potter hwn yn hudolus o flasus!
 • Gwnewch Galan Gaeaf dros Chwyddo gyda mygydau Calan Gaeaf argraffadwy!
 • Edrychwch ar y dudalen lliwio yd candy yma!
 • Golau nos Calan Gaeaf y gallwch ei wneud i ddychryn ysbrydion.
 • Gallwch addurno drws Calan Gaeaf i ddangos eich ysbryd(ion)!
 • Mae gweithgareddau coes Calan Gaeaf yn arswydus ac yn wyddoniaeth!
 • Rydym wedi dod o hyd i grefftau Calan Gaeaf hawdd gwych i blant.
 • Mae eich rhai bach yn siŵr o garu’r grefft ystlumod annwyl hon!
 • >Diodydd Calan Gaeaf sy'n siŵr o fod yn boblogaidd!
 • Adeiladwch sgiliau echddygol gyda'r tudalennau olrhain hynod giwt (ddim yn frawychus!)!

Pa weithgareddau synhwyraidd Calan Gaeaf hwyliog wnaethoch chi roi cynnig arnynt? Rhowch sylwadau isod a rhowch wybod i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!
Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.