Pa mor aml y dylai plant gael cawod? Dyma Beth Sydd gan yr Arbenigwyr i'w Ddweud.

Pa mor aml y dylai plant gael cawod? Dyma Beth Sydd gan yr Arbenigwyr i'w Ddweud.
Johnny Stone
Pa mor aml y dylai plant gael cawod?Dyna'r pwnc llosg ymhlith rhieni ar hyn o bryd.Sut yn aml ddylai plant gael cawod?

Byth ers i'r newyddion ddod i'r amlwg fod Kristen Bell a Dax Shepard yn ymolchi eu plant dim ond pan fyddan nhw'n fudr neu'n drewi, mae tipyn o ddadl wedi bod ymhlith rhieni.

Tra bod llawer o rieni'n cytuno mai ymolchi eu plant yn unig pan oedd yn fudr yn anghenraid, credai eraill mai bob dydd oedd yr unig ffordd i fynd.

Felly, pa mor aml y dylai plant ymolchi? Ydych chi'n rhoi bath i'ch plant yn ormodol? Neu ddim digon?

Wel, yn ôl Paediatregydd Dr. Pierrette Mimi Poinsett, nid oes angen i fabi gael ei olchi bob dydd—bydd tair gwaith yr wythnos yn ddigon.

Gweld hefyd: 26 Ffordd o Drefnu Teganau Mewn Mannau Bychain

Ym yn wir, gall gor-drochi achosi i'w groen fod yn llidiog ac yn sych.

Beth am blant hŷn?

Yn ôl Clinig Iechyd Cleveland, dim ond socian yn y twb sydd ei angen ar blant bach a phlant bach neu gawod dwy neu dair gwaith yr wythnos.

Gweld hefyd: 13 Llythyr Anghredadwy Crefftau U & Gweithgareddau

Dylai plant hŷn rhwng 6 ac 11 oed daro'r bath o leiaf dwy neu dair gwaith yr wythnos.

Dylai pobl ifanc yn eu harddegau gael cawod bob dydd a golchi eu hwyneb ddwywaith y dydd. Dylen nhw hefyd gael cawod unrhyw bryd maen nhw'n drewllyd, yn chwyslyd neu'n fudr.

Wrth gwrs, os yw'ch plant yn ymladd â chi i gael cawod, mae'n debyg ei bod hi'n iawn nad ydyn nhw am y diwrnod hwnnw. Ond os yw'ch plant wedi bod yn chwarae yn y mwd neu yn eu harddegau sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon, mae'n debyg y bydd angen iddynt gael cawod waethgwnaethant y diwrnod cynt ai peidio.

Bydd y siart defnyddiol hwn yn helpu i'ch atgoffa pa mor aml y dylai eich plentyn ymolchi. Mae croeso i chi ei gadw a'i gadw wrth law!

Nawr eich bod chi'n gwybod pa mor aml y dylai'ch plant gael cawod neu ymdrochi, efallai eich bod chi'n pendroni Pryd Ddylai Fy Mhlentyn Gawod Ar Ei Hun? A pheidiwch â phoeni, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi yno hefyd!

Gobeithio y gallwch chi ddefnyddio'r adnoddau hyn i helpu i gadw'ch plant yn lân ac yn hapus!

><1Johnny Stone
Johnny Stone
Mae Johnny Stone yn awdur a blogiwr angerddol sy'n arbenigo mewn creu cynnwys deniadol i deuluoedd a rhieni. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y maes addysg, mae Johnny wedi helpu llawer o rieni i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dreulio amser o ansawdd gyda'u plant tra hefyd yn gwneud y mwyaf o'u potensial dysgu a thwf. Mae ei flog, Pethau Hawdd i'w Gwneud gyda Phlant nad ydynt yn Angen Sgiliau Arbennig, wedi'i gynllunio i ddarparu gweithgareddau hwyliog, syml a fforddiadwy i rieni y gallant eu gwneud gyda'u plant heb orfod poeni am arbenigedd neu sgiliau technegol blaenorol. Nod Johnny yw ysbrydoli teuluoedd i greu atgofion bythgofiadwy gyda'i gilydd tra hefyd yn helpu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol a meithrin cariad at ddysgu.